fbpx

اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع الغير اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ – قواعد اللغة الهولندية

الفعل المضارع الغير القياسي

مرحبا أيها الأصدقاء 

هل تعلم؟ معظم الأشخاص الذين يتحدثون اللغة  الهولندية لا يستعملون إلا عدد قليل من المفردات يوميا. هذا يعني أنه يمكن أن يكون لديك مستوى مقبول عندما تقوم بحفظ الكلمات والجمل في هذا التطبيق

أضغط هنا لتحميل التطبيق

- Advertisement -

ولا تنسى أيضا الأستماع الى طريقة اللفظ عدة مرات حتى يسهل عليك معرفة طريقة اللفظ

------------------------------------------------

اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﻀﺎرع الغير اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  – قواعد اللغة الهولندية هذا ما سنتعلمه في هذا الدرس ولمتابعة اخر الدروس يمكنكم متابعة صفحتنا على الفيسبوك

من انواع الفعل المضارع الغير القياسي

اـ أﻓﻌﺎل ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑـ n ﺑﺪﻻ ﻣﻦ en

ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻣﺜﻞ:

)ﻓﻌﻞ/ ﻗﺎم ﺑﺸﻲء( doen و )وﻗﻒ( staan )ﺿﺮب( و slaan )ذهﺐ( و gaan

ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﺪ إزاﻟﺔ اﻟﺤﺮف اﻷﺧﻴﺮ n . اﻟﺨﻄﻮات اﻷﺧﺮى هﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑـ n

1. gaan slaan staan doen zien
2. gaa slaa staa doe- zie-
3. ga sla sta doe zie

 

و كذلك

ik ga sla sta doe zie
je/jij, u gaat slaat staat doet ziet
hij, ze/zij,het gaat slaat staat doet ziet

 

we/wij gaan slaan staan doen zien
jullie gaan slaan staan doen zien
ze/zij gaan slaan staan doen zien

 

وﻟﻜﻦ:

ga je/jij sla je/jij sta je/jij doe je/jij zie je/jij

و كذلك في الفعل المضارع الغير قياسي

ب ـ ﺟﺎء، ﻗﺪم komen

 

اﻟﻔﻌﻞ komen ﻳﻀﻢ ﻓﺘﻮل ﻗﺼﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻔﺮد و ﻓﺎول ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻊ.

ik kom
je/jij, u komt
hij, ze/zij, het komt
we/wij komen
jullie komen
ze/zij komen

 

ج ـ كان ﻳﻜﻮن zijn و ﻳﻤﻠﻚ hebben

هﺬﻳﻦ ﻓﻌﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﻴﺎﺳﻴﻴﻦ

ik ben heb
je/jij, u bent hebt
hij, ze/zij, het is heeft

 

we/wij zijn hebben
jullie zijn hebben
ze/zij zijn hebben

 

ضﻤﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺻﻴﻐﺔ hebt u و heeft u و bent

ت ـ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة

اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: kunnen وﺗﻌﻨﻲ اﺳﺘﻄﺎع وﺗﻤﻜﻦ و zullen وﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺳـ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ و willen وﺗﻌﻨﻲ أراد. هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ

ﺻﻴﻐﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرع. ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﻤﻔﺮد و ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻠﺠﻤﻊ.

 

ik kan zal mag wil
je/jij, u kan zal mag wil
hij, ze/zij, het kan zal mag wil

 

we/wij kunnen zullen mogen willen
jullie kunnen zullen mogen willen
ze/zij kunnen zullen mogen willen

 

هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑـ t ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ أﻧﺖ:

je/jij, u kunt zult wilt

 

كما رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈن moeten ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرع. اﻋﻠﻢ أن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﻜﻮن داﺋﻤﺎ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺄﻓﻌﺎل أﺧﺮى ﺑﺪون te وﺗﺄﺗﻲ هﺬﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺁﺧﺮ

اﻟﺠﻤﻠﺔ كما هﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

Ik kan goed zwemmen. أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺳﺒﺢ ﺟﻴﺪا
Ik zal je morgen bellen. ﺳﺄآﻠﻤﻚ ﻏﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗﻒ
Ik wil dit boek lezen. أرﻳﺪ أن أﻗﺮأ هﺬا اﻟﻜﺘﺎب

أقرأ أيضا الضمائر المنفصلة بالهولندية

للحصول على المزيد من الدروس تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي 😍😊