تعلم الهولندية بالفيديو

SEPARABLE VERBS in Dutch! Scheidbare werkwoorden (NT2 – A2)

✏️ This class is also part of my new DUTCH INTERMEDIATE COURSE: https://courses.learndutchwithkim.com/p/dutch-for-intermediates

✏️ Do you only want to practice with SEPARABLE & REFLEXIVE verbs? Enroll in the online class here: https://courses.learndutchwithkim.com/p/reflexive-separable-verbs

💖 If you want to support me and get access to a lot of exclusive materials, check out my Patreon page: https://www.patreon.com/learndutchwithkim

~~~~

Do you want to practice SPEAKING Dutch?

<ul>
<li>Find a tutor on iTalki: https://bit.ly/italki-kim</p></li>
<li>Join a community of Dutch learners and natives: https://dutchlanguagecafe.com/
Thinking of joining? Use the code DUTCHIESTOBE for a 30% discount on the first 2 months at the check-out page here: http://bit.ly/DLC-kim</p></li>
<li><p>Or become a Patron Silver or Gold and join the CONVERSATION CLASS every last Friday of the month! https://www.patreon.com/learndutchwithkim</p></li>
</ul>

<pre><code><br />What I use for my videos & writing:

WRITING
Grammarly premium: http://bit.ly/grammarly-kim

MUSIC
Intro- and outro jingle: Lino Rise – That's fun (license)
Epidemic sound: http://bit.ly/epidemicsound-kim

PHOTO EDITING
Canva (license)

VIDEO EDITING
Final Cut Pro

~~~~~

Recommended to watch next:

Get the most out of my videos: https://youtu.be/rnTPoyZyvS8

How to go through my YouTube channel: https://www.patreon.com/posts/set-up-videos-on-33760692

How to conjugate REFLEXIVE VERBS in Dutch: https://youtu.be/OW2hS1s7GEA

Dutch BEGINNERS’ COURSE: https://youtu.be/Dbv79prOMEk

Conjugating Dutch verbs & spelling rules: https://youtu.be/UFLrX3cyioc

The verbs HEBBEN & ZIJN: https://youtu.be/35qyPfFZh70

Conjugating Dutch verbs in the past tense: https://youtu.be/VslsGrgaMVw

🎥 In this video, I am teaching you how you conjugate separable verbs in Dutch. We are going to conjugate the Dutch separable verbs in main sentences, subordinate clauses, and in all tenses!

In deze video leer ik jullie hoe je scheidbare werkwoorden vervoegt in het Nederlands. We gaan de Nederlandse scheidbare werkwoorden vervoegen in hoofdzinnen, bijzinnen en in alle tijden!


learn dutch,dutch language lessons for beginners,learn dutch online,learn dutch for beginners,learn dutch language online,learn dutch language free,learn dutch with Kim,Kim Jautze,learn dutch conversation,dutch language,Nederlandse grammatica,Grammatica nt2,dutch course,learning dutch,dutchies to be,separable verbs dutch,dutch separable verbs,scheidbare werkwoorden nt2,scheidbare werkwoorden uitleg,scheidbare werkwoorden dutch grammar,separable verbs ~~~~~~ DISCLAIMER: Links included in this description might be affiliate links. If you purchase a product or service with the links that I provide I may receive a small commission. There is no additional charge to you! Thank you for supporting my channel so I can continue to provide you with free content each week!

#learndutchwithkim #learndutchverbs #learndutchgrammar

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى