fbpx

الهولندية_حروف الهجاء و النطق/مهمة/

 

مرحبا أيها الأصدقاء 

هل تعلم؟ معظم الأشخاص الذين يتحدثون اللغة  الهولندية لا يستعملون إلا عدد قليل من المفردات يوميا. هذا يعني أنه يمكن أن يكون لديك مستوى مقبول عندما تقوم بحفظ الكلمات والجمل في هذا التطبيق

أضغط هنا لتحميل التطبيق

ولا تنسى أيضا الأستماع الى طريقة اللفظ عدة مرات حتى يسهل عليك معرفة طريقة اللفظ

------------------------------------------------

           أمثلة                     النطق بالعربية          النطق بالهولندية             حرف صغير                  حرف كبير 

- Advertisement -
straat, water أ aa a A
baard, beter باي bee b B
centimeter2 ساي see c C
daar, draak داي dee d D
veel, mee أي ee e E
fles, foto أف ef f F
gaar, geven خاي gee g G
haan, heet ها haa h H
bikini إيي ie i I
ja, jaar ياي jee j J

 

kaas, keel كا kaa k K
laat, lepel أل el l L
maar, mete أم em m M
naar, nee أن en n N
boot, foto أو oo o O
paard, peen باي pee p P
quota كيو kuu q Q
raar, rebus أر er r R
straat, steel أس es s S
traan, totaal تاي tee t T
buur, zuur أوو uu u U
vaar, veel فاي vee v V
water, weet واي wee w W
extra إيكس iks x X
trein, wijn خريكس ياي ei/ij y Y
zebra, zomer جات zet z Z

يستعمل الحرف الكبير في بداية الكلمة في الحالات التالية
ـ في بداية الكلمة الأولى من آل جملة
ـ في بداية الكلمة الأولى لعناوين الكتب والأفلام والبرامج التلفزيونية إلخ
ـ الأسماء العائلية والأسماء الشخصية
ـ أسماء الأعياد والأحداث التاريخية
ـ أسماء وألقاب الشخصيات والأشياء المقدسة
ـ في أسماء الدول والأماآن والسكان واللغات والصفات المشتقة من تلك الأسماء
ـ جميع الأسماء الجغرافية آأسماء الشوارع والمدن وساآنتها والأودية والبحيرات
C تنطق مثل s قبل الحرف e و الحرف i لكن إذا آانت متبوعة بـحرف ساآن أو حرف متحرك فإنها تنطق مثل k .2 عندما تكون عند الطبيب وعندك ألم في اللوز يقول لك افتح فمك تتألم وتقول آه.

بعض الأمثلة:

هو هولندي  Hij is Nederlander
هو يسكن في مستردام Hij woont in Amsterdam.
هو يسكن في شارع بيتهوفن Hij woont in de Beethovenstraat
اسمه يانسن Zijn naam is Jan Jansen.
يقرأ ’’لوف در زوتهايد’’

لإراسموس

Hij leest Lof der zotheid van Erasmus.
كان إراسموس عالما هولنديا Erasmus was een Nederlandse geleerde.

ب ـ النطق

تتكون اللغة الهولندية من خمس أحرف متحرآة وهي u, o, i, e, a .هذه الأحرف تكون إما أحرف
متحرآة طويلة أو قصيرة مثل و ŭ / ū, ŏ / ō, ĭ / ī, ĕ / ē, ă / ā .التمييز بين الحرف المتحرك
القصير والحرف المتحرك الطويل مهم لأن اللغة الهولندية تحتوي على عدد آبير من minimal
pairs واختلافهم يعرف إذا آان الحرف المتحرك قصيرا أو طويل

حر متحرك طويل                                  حرف متحرك قصير

قمر maan رجل man
مهمة taak جدع tak
نافذة raam كبش ram
فول boon تذكرة bon
ابن zoon شمس zon
عجلة wiel رغبة wil

قبل أن نبدأ في شرح القواعد نريد أولا وقبل آѧل شѧيء أن نѧشرح مѧا معنѧى مقطѧع لفظѧي وآيѧف تقѧسم
الكلمات إلى مقاطع لفظية.
هناك نوعان من المقاطع اللفظية: مقطع لفظي مفتوح ومقطѧع لفظѧي مغلѧوق. المقطѧع اللفظѧي المفتѧوح
ينتهي بحرف متحرك والمقطع اللفظي المغلوق ينتهي بحرف ساآن. بعض الكلمات تتكون مѧن مقطѧع
لفظي واحد والكلمات الأخرى مѧن عѧدة مقѧاطع لفظيѧة. يمكѧن تمييѧز المقطѧع اللفظѧي عѧن طريѧق نطѧق
الكلمة ببطئ.
إذا آانت الكلمة تحتوي على حرف ساآن واحد في الوسѧط فإنهѧا دائمѧا تقѧسم قبѧل هѧذا الحѧرف الѧساآن
مثل nen-zo, men-ra, nen-ma .أما إذا آانت الكلمة تحتوي على حرفين ساآنين في الوسط فإنهѧا
.man-nen, bus-sen, ken-nen مثل قسمين على تقسم دائما
أمثلة لكلمات تحتوي على مقطع لفظي واحد

رجل man
قمر maan
أم ma

تنطق آـ ie في المقطع اللفظي المفتوح والمقطع اللفظي المغلوق. لكن في بعض الكلمات مثل Afrika و benzine فإن ī تنطق i في المقطع اللفظي المفتوح.

في الكلمة الأولى والكلمة الثانية المقطع اللفظي مغلوق لأنهما تنتهيان بحرف ساآن في حين أن
المقطع اللفظي في الكلمة الثالثة مفتوح لأنها تنتهي بحرف متحرك.
أمثلة لكلمات تحتوي على أآثر من مقطع لفظي

أوربا Eu-ro-pa
طاولة ta-fel
حرف ساكن con-so-nant

الكلمة Europa تشمل على ثلاثة مقاطع لفظية مفتوحة. الكلمة tafel تشمل على مقطعين لفظيين
الأول مفتوح والثاني مغلوق والكلمة consonant تحتوي على واحد مغلوق و واحد مفتوح وواحد
مغلوق.
الحرف المتحرك يكون في المقطع اللفظي إما قصيرا أو طويلا. ولنطق الكلمات بشكل جيد يجب
اتباع القواعد التالية:
1ـ حرف متحرك طويل في مقطع لفظي مغلوق تنطق بحرفين مثل
maan, rood, buur
2ـ حرف متحرك طويل في مقطع لفظي مفتوح تنطق بحرف واحد فقط مثل
ma-nen, ro-de, bu-ren4
3 ـ حرف متحرك قصير في مقطع لفظي مغلوق ينطق بحرف واحد مثل
man, bon, wit, zit
و عندما تكون الكلمة طويلة فإن المقطع اللفظي يكون مغلوقا وبالتالي يكون الحرف المتحرك قصير
مع تكرار الحرف الساآن مثل:
man-nen, bon-nen, wit-te, zit-ten
لنطق هذه الأحرف المتحرآة الطويلة والقصيرة يمكن القول:
اѧـ الحѧرف المتحѧرك ينطѧق بحѧرفين متحѧرآين (uu, oo, ie, ee, aa (وفѧي المقطѧع اللفظѧي المغلѧوق
تنطق آحرف متحرك طويل مثل buur, rood, wiel, maan
ب ـ حرف متحرك ينطق بحرف متحرك واحѧد (u, o, i, e, a (وفѧي المقطѧع اللفظѧي المغلѧوق ينطѧق
bi-ki-ni, ro-de, bu-ren مثل قصير متحرك آحرف
ج ـ ح تنطق بحرف متحرك واحد (u, o, i, e, a (في المقطع اللفظي المفتѧوح تنطѧق آحѧرف محѧرك
man, bon, wit, zit. مثل قصير

هذه القواعد مهمة لا سيما في الحالات التالية:
ـ عند صيغة جمع الكلمات بإضافة en :-mannen – man, manen – maan
ـ عند إضافة e –للصفات مثل witte – wit, rode – rood
ـ عند تصريف الأفعال مثل zitten – zit, lopen – loop
.
مقطع لفظي مفتوح بـi ينطق آما هو مع حرفين متحرآين zen-kie, len-wie 4
5
قواعد هجائية أخرى:

بالنسبة للحرف الساآن نذآر اثنين خصوصا: f و s .في جميع الحѧالات فѧإن f تتحѧول إلѧى v و s إلѧى
z عندما تكون متبوعة بحرف متحرك مثال kazen – kaas, graven – graaf
لا يمكѧن لحѧرف سѧاآن مكѧرر ان يكѧون فѧي نهايѧة الكلمѧة فѧي اللغѧة الهولنديѧة إطلاقѧا. لѧذلك فѧلا يѧسمح
بكتابة kenn * و mann * حيث نكتب ken و man .

 

للحصول على المزيد من الدروس تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي 😍😊