تعلم الهولندية بالفيديو

How to use these Dutch CONJUNCTION WORDS in subordinate clauses? (NT2 – A2/B1)

✏️Practice with these and other conjunction words in the Dutch Sentence Structure Course! https://courses.learndutchwithkim.com/p/dutchsentencestructurecourse

For more courses or other nice materials, check out my website: https://learndutchwithkim.com/

💖Get access to classes & courses as well as stories, podcasts, and other exclusive materials if you become a patron!!! https://www.patreon.com/learndutchwithkim


Do you want to practice SPEAKING Dutch? - Find a tutor on iTalki: https://bit.ly/italki-kim - Join a community of Dutch learners and natives: https://dutchlanguagecafe.com/ Thinking of joining? Use the code DUTCHIESTOBE for a 30% discount on the first 2 months at the check-out page here: http://bit.ly/DLC-kim - Or become a Patron Silver or Gold and join the CONVERSATION CLASS every last Friday of the month! https://www.patreon.com/learndutchwithkim ~~~~~~~ What I use for my videos & writing: WRITING Grammarly premium: http://bit.ly/grammarly-kim MUSIC Intro- and outro jingle: Lino Rise - That's fun (license) Epidemic sound: http://bit.ly/epidemicsound-kim PHOTO EDITING Canva (license) </code></pre> Recommended to watch next: Get the most out of my videos: How to go through my YouTube channel: https://www.patreon.com/posts/set-up-videos-on-33760692 Dutch conjunction words hoofdzinnen: Dutch conjunction words for time: Structure of Dutch subordinate clauses (bijzinnen) Structure of Dutch main sentences (hoofdzinnen) <pre><code><br />🎥 In this class, I'll teach you 8 conjunction words that are very frequently used and introduce a subordinate clause. In two previous classes, I already taught you conjunction words for main sentences and conjunction words for TIME. This means that after watching these three classes, you know 20 frequently used Dutch conjunction words! In deze les leer ik jullie 8 conjunctiewoorden/voegwoorden die een bijzin inleiden en erg frequent zijn in het Nederlands. In twee eerdere lessen heb ik jullie al de voegwoorden voor hoofdzinnen en de voegwoorden van tijd voor bijzinnen geleerd. Dit betekent dat je, na het kijken van deze drie lessen 20 Nederlandse conjunctiewoorden kent! </code></pre> Intro- and outro jingle: Lino Rise - That's fun (license) Music: is from the platform epidemic sound: http://bit.ly/epidemicsound-kim Giphy's: Canva (license) ~~~~~~~ learn dutch, dutch language lessons for beginners, learn dutch online, learn dutch for beginners, learn dutch language online, learn dutch language free, learn dutch with Kim, Kim Jautze, learn dutch conversation, dutch language,Nederlandse grammatica,Grammatica nt2, dutch course, learning dutch,dutchies to be, learn dutch words, dutch conjunction words

DISCLAIMER: Links included in this description might be affiliate links. If you purchase a product or service with the links that I provide I may receive a small commission. There is no additional charge to you! Thank you for supporting my channel so I can continue to provide you with free content each week!

💖 Do you want to support me so I can continue making these videos? Please visit my Patreon website here: https://www.patreon.com/learndutchwithkim

Thank you al lot!😍

~~~~~

#learndutchwords #learndutchsentencestructure

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى