fbpx

Learn Flemish (Belgian Dutch) – Introduction to video lessons | Flemish vs Dutch

- Advertisement -

Learn Flemish (Belgian Dutch) – Leer Vlaams (Belgisch Nederlands)

Introduction Video to the lessons of Studio Studeo

- Advertisement -

Studio Studeo is a video course which deals with differences in the use of the Dutch language between the Netherlands and the Dutch speaking part of Belgium (Flanders).

The course consists of 10 lessons, which will be published once per 2 weeks on the learndutch.org youtube channel between September 2014 and January 2015. The course will start on 10th of September (introduction) and 11th of September (lesson 1).

- Advertisement -

The course is made by Tom Faes (from Belgium) and Bart de Pau (from the Netherlands).

The lessons are aimed at foreigners who learn Dutch, to make them aware of the differences. Fortunately, the differences are just very small: if you learnt Dutch in one country, you will have absolutely no problem to use it in the other. It is like UK English vs US English. There is a difference in the accent and a few words.

The main goal of the course is to explain the meaning of Flemish words. It will help the Dutch learner to understand conversations with Belgians better. The course explains how something is called in the Netherlands and how it is called in Flanders.

This will help to avoid misunderstandings!

Attention: for the ease of the understanding of the course we left away the nuance. Of many words, it is not true that 100% of the Dutch use one word, and 100% of the Belgians use the Flemish translation. It can be, that in the southern provinces of the Netherlands you hear the “flemish” word, while the Belgians could also use the “dutch” word. The goal of our course (to make Dutch learners understand conversations with Belgians better) does not require to make long discussions about the use of each word in which locations/frequency.

Studio Studeo is een video cursus over de verschillen in het gebruik van de Nederlandse taal tussen Nederland en het Nederlands sprekend deel van België (Vlaanderen).

De cursus bestaat uit 10 lessen. Op het Learndutch.org Youtube Channel publiceren we elke 2 weken een les, in de periode van september 2014 tot Januari 2015.

De cursus start op 10 september met een introductie en op 11 september met les 1. De cursus is gemaakt door Tom Faes (uit België) and Bart de Pau (uit Nederland).

De lesson zijn gericht op buitenlanders die Nederlands leren, om hen bekend te maken met de verscihllen. Gelukkig, zijn de verschillen maar erg klein. Wie Nederlands leert in het ene land zal geen problemen ondervinden in het andere. Het is als UK Engels en VS Engels. Het verschil is het accent en een paar woorden.

Het hoofddoel van de lesson is het uitleggen van de betekenis van Vlaamse woorden. Dit zal degene die Nederlands leert helpen om de gesprekken met Belgen beter te begrijpen. De cursus legt uit hoe iets genoemd wordt in Nederland en wat men hiertegen in Vlaanderen zegt.

Dit zal helpen om misverstanden te voorkomen !

Attentie: om het niet te complex te maken, en gezien het doel van de cursus; is de nuance weggelaten. Uiteraard is het niet zwart-wit: het is niet zo dat 100% van de Nederlanders het ene woord gebruikt, terwijl 100% van de Belgen de Vlaamse “vertaling” gebruiken. Het kan goed zijn dat men de Vlaamse variant ook in de zuidelijke Nederlandse provincies hoort. Even goed kan ook de “Nederlandse variant” gewoon in België gebruikt worden. Voor het doel van de cursus (het voor mensen die Nederlands als vreemde taal/NT2 leren makkelijker maken om gesprekken met Vlamingen te begrijpen) is het niet noodzakelijk om het gebruik per locatie en frequentie van elk woord gedetailleerd te behandelen.

Bart de Pau – Dutch teacher at Dutch Summer School
https://www.dutchsummerschool.nl/

للحصول على المزيد من الدروس تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي 😍😊