fbpx

أكثر الأفعال أستخداما في اللغة السويدية

مرحبا أيها الرائعون
ننصحكم في البداية بالأشتراك معنا  في مجموعة الماسنجر لدروس اليومية
دروس يومية لتطوير نفسك في اللغة السويدية
 
تعلم اللغة السويدية يعتمد بشكل مهم على تمكننا من قواعد اللغة السويدية والتي تشكل مجموعات الأفعال اللبنة الأساسية له .

مجموعات الأفعال في اللغة السويدية تتكون من أربع مجموعات . لكل مجموعه من مجموعات اللغة السويدية سمات تميزها وتساعدنا على تمييزها عن المجموعات الأخرى .

- Advertisement -

تحتاج هذة المجموعات   القليل من التمرين والإعادة حتى نستطيع أن نميز بينها ونعتادها وتكون قاعدة لنا في تعلم اللغة السويدية . أن تتمكن من مجموعات اللأفعال يعني أن تتمكن بشكل كبير من قواعد اللغة السويدية , وتكون طريقك السريع لتعلم اللغة السويدية .

عندما نريد دراسة مجموعات الأفعال في اللغة السويدية يكون دليلنا هو صيغة الأمر imperrativ  هو ما يجب التدقيق عليها وملاحظة شكله , لنبداء مع المجموعة الولى

- Advertisement -

المجموعة الأولى وهي المجموعة التي تتضمن القدر الأكبر من الأفعال في اللغة السويدية وتتميز  بإنتهاء  صيغة الأمر بها بحرف a  عندها يكون المصدر أيضاً مطابق لشكل الأمر , ويكون المضارع بإضافة حرف r  و يكون الماضي بإضافة حرفي de و الماضي التام يكون بإضافة حرف t

هذا المثال التوضيحي يمكن أن يساعد في شرح المقصود :

- Advertisement -
Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv lyssna
الماضي التام الماضي المضارع الأمر المصدر
arbetat arbetade arbetar ! arbeta att arbeta
قد عمل عمل يعمل إعمل ! عمل
وفي هذا الجدول تم تجميع أهم الأفعال من المجموعة الأولى  وفق الأزمنة المختلفة لنتمكن من مراجعتها ومحاولة التدرب على إكتساب بعض السيولة في إستخدام الزمن المناسب


Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv mening lyssna
analyserat analyserade analyserar ! analysera att analysera يحلل
arbetat arbetade arbetar ! arbeta att arbeta يعمل
berättat berättade berättar ! berätta att berätta ‏يُحَدّث , يروي، يخبر
beslutat beslutade beslutar ! besluta att besluta ‏يقرّر‏ , حكم، يحدد
besvärat besvärade besvärar ! besvära att besvära ‏يضايق , يزعج
betalat betalade betalar ! betala att betala يدفع
betonat betonade betonar ! betona att betona يُبرز، يَنبر,يؤكّد
bevisat bevisade bevisar ! bevisa att bevisa ‏يُثبت‏ , ‏يقدم برهاناً‏
bildat bildade bildar ! bilda att bilda ‏يشكّل‏ , ‏يؤسس ، ينشئ‏
bråkat bråkade bråkar ! bråka att bråka يتشاجر
intervjuat intervjuade intervjuar ! intervjua att intervjua يَسْتَجوب , ‏يُجري مقابلة مع
introducerat introducerade introducerar ! introducera att introducera يُقَدّم‏
inträffat inträffade inträffar ! inträffa att inträffa ‏يَحدُث , يقع
invaderat invaderade invaderar ! invadera att invadera يَجتاح‏ , يغزو‏
invandrat invandrade invandrar ! invandra att invandra ‏يُهاجر
kallat kallade kallar ! kalla att kalla ‏يستدعي , يحضر
kammat kammade kammar ! kamma att kamma يمشّط
kastat kastade kastar ! kasta att kasta ‏يقذف‏
komponerat komponerade komponerar ! komponera att komponera يؤلّف، يشكّل
kostat kostade kostar ! kosta att kosta يكلـّف
kramat kramade kramar ! krama att krama ‏يعانق , ‏يحاضن
kämpat kämpade kämpar ! kämpa att kämpa ‏يكافح , يقاتل، يناضل, يجاهد
laddat laddade laddar ! ladda att ladda ‏يُعَبِّئ , ‏يَحْشو‏ , ‏يَشْحَن
mobbat mobbade mobbar ! mobba att mobba يَضْطَهد‏
modifierat modifierade modifierar ! modifiera att modifiera ‏يضبط , يعدّل
monterat monterade monterar ! montera att montera يركـّب , ‏يجمّـع‏
packat packade packar ! packa att packa يَحزم الأمتعة , يوضّب
paketerat paketerade paketerar ! paketera att paketera يُعَلّب , ‏يُغَلّف
parkerat parkerade parkerar ! parkera att parkera يوقف السيارة
passat passade passar ! passa att passa ‏يُناسب‏ , ‏يُلائم
preciserat preciserade preciserar ! precisera att precisera يُحَدِّد
predikat predikade predikar ! predika att predika يَعِظ
presenterat presenterade presenterar ! presentera att presentera ‏يُقَدِّم‏
promenerat promenerade promenerar ! promenera att promenera ‏يَتَمَشّى , يتنزه، يتفسح‏
prövat prövade prövar ! pröva att pröva ‏يُجَرِّب , ختبر، يدرس
påverkat påverkade påverkar ! påverka att påverka ‏يُؤثّر
rakat rakade rakar !raka att raka يَحْلِق ذَقْنَه
ramlat ramlade ramlar ! ramla att ramla ‏يَقَع , ‏يَسقط
reducerat reducerade reducerar ! reducera att reducera ‏يُقَلِّل، يُنْقص , يُخَفِّض‏  
repeterat repeterade repeterar ! repetera att repetera ‏يُكَرِّر ,‏يُرَدّد، يُعيد
respekterat respekterade respekterar ! respektera att respektera ‏يحترم
ritat ritade ritar ! rita att rita ‏يَرْسُم , ‏يُخَطّط
räknat räknade räknar ! räkna att räkna يحصي , ‏يَحْسب
rättat rättade rättar ! rätta att rätta يُصَحّح ,يُعَدّل، يُقَوّم
saknat saknade saknar ! sakna att sakna يشتاق إلى , يفتقد
samarbetat samarbetade samarbetar ! samarbeta att samarbeta ‏يتعاون
samlat samlade samlar ! samla att samla يَجمع
samordnat samordnade samordnar ! samordna att samordna يُنَسِّق
samtalat samtalade samtalar ! samtala att samtala يُحدِّث , ‏يُكلّم‏
separerat separerade separerar ! separera att separera ‏يُفْرز‏ , ‏يفصل
shoppat shoppade shoppar ! shoppa att shoppa ‏يَشتري
simmat simmade simmar ! simma att simma يسبح
skapat skapade skapar ! skapa att skapa ‏يَخلق
skickat skickade skickar ! skicka att skicka ‏يُرسل
skyddat skyddade skyddar ! skydda att skydda يحمي
slarvat slarvade slarvar ! slarva att slarva ‏يهمل , ‏لا يبالي
slutat slutade slutar ! sluta att sluta ‏ينتهي
smakat smakade smakar ! smaka att smaka ‏يَتَذَوَّق
smittat smittade smittar ! smitta att smitta ‏يُعدي , ينقل العدوى
smugglat smugglade smugglar ! smuggla att smuggla يُهَرّب
snarkat snarkade snarkar snarka att snarka ‏يَشْخر
snöat snöade snöar snöa att snöa ‏تُثْلج السماء
solat solade solar sola att sola ‏يَتَشَمَّس
somnat somnade somnar somna att somna ‏يَنام , ‏يغفو‏
sorterat sorterade sorterar sortera att sortera ‏يُصَنِّف
sparat sparade sparar spara att spara ‏يَدَّخِر , ‏يُوَفِّر
specificerat specificerade specificerar specificera att specificera ‏يُحَدّد تفاصيل , يُفَصّل
spelat spelade spelar spela att spela ‏يلعب , ‏يَعْزف
spenderat spenderade spenderar spendera att spendera يُنْفِق , يُبَدِّد الأموال
stannat stannade stannar stanna att stanna يَتَوَقَّف , ‏يبقى
startat startade startar starta att starta ‏يبدأ
stavat stavade stavar stava att stava يَتَلَفَّظ , ‏يَتَهَجَّى‏
tackat tackade tackar tacka att tacka ‏يشكر
talat talade talar tala att tala ‏يتكلّم , ‏يُلقي خطاباً، يتحدث
tankat tankade tankar tanka att tanka ‏يُعَبِّئ , ‏يَمْلأ
tappat tappade tappar tappa att tappa ‏يُسْقِط‏ , ‏يَفْقِد‏
tecknat tecknade tecknar teckna att teckna ‏يُشير‏,‏يرسم , ‏يُوَقِّع
tittat tittade tittar titta att titta يشاهد , ينظر
tjänat tjänade tjänar tjäna att tjäna يَكْسب‏ , يَخدم، يَنْفع
tolkat tolkade tolkar tolka att tolka مترجم شفهي
torkat torkade torkar torka att torka ‏يُجَفِّف , ‏يَجِفُّ
transporterat transporterade transporterar transportera att transportera ‏يَنْقُل
tränat tränade tränar träna attt räna ‏يتمرّن
tvingat tvingade tvingar tvinga att tvinga ‏يُجْبِر‏ , ‏يُرغِم
tvivlat tvivlade tvivlar tvivla att tvivla يشكّ
tvättat tvättade tvättar tvätta att tvätta ‏يَغْسِل
tystat tystade tystar tysta att tysta ‏يُسْكِت , يخرس، يكتم‏
tävlat tävlade tävlar tävla att tävla ‏يتسابَق , يتنافس
underlättat underlättade underlättar underlätta att underlätta ‏يُسَهِّل
undertecknat undertecknade undertecknar underteckna att underteckna ‏يُوَقِّع
undervisat undervisade undervisar undervisa att undervisa ‏يُدَرِّس , ‏يُعَلّم‏
undrat undrade undrar undra att undra ‏يتساءل
uppfattat uppfattade uppfattar uppfatta att uppfatta يُدْرك
ursäktat ursäktade ursäktar ursäkta ! att ursäkta ‏يَعْذُر‏
utbildat utbildade utbildar utbilda! att utbilda ‏يُعَلِّم , يُدَرِّس
uthyrt uthyrde uthyr uthyra ! att uthyra ‏يُؤَجِّر
utnyttjat utnyttjade utnyttjar utnyttja ! att utnyttja يَسْتَغل , ‏يَغْتَنم
uttalat uttalade uttalar uttala! att uttala ‏يلفظ , ‏ينطق
utvecklat utvecklade utvecklar utveckla ! att utveckla ‏يُطَوّر
utvisat utvisade utvisar utvisa ! att utvisa يُظْهِر‏ , يطرد من البلاد
vaknat vaknade vaknar vakna! att vakna يصحو
vaknat vaknade vaknar vakna! att vakna ‏يستيقظ ، يفيق , يصحو
vandrat vandrade vandrar vandra ! att vandra ‏يَتَجَوَّل , يسير
varierat varierade varierar variera ! att variera ‏يتنوّع ، يختلف
vattnat vattnade vattnar vattna ! att vattna ‏يسقي
verkat verkade verkar verka ! att verka يبدو
vilat vilade vilar vila ! att vila ‏يستريح , رقد في القبر
visat visade visar visa! att visa يَدلّ، يعرض، يُري‏,‏يُرشد
viskat viskade viskar viska ! att viska ‏يَهْمِس
visslat visslade visslar vissla ! att vissla ‏يُصْفِر
vägrat vägrade vägrar vägra! att vägra يرفض‏,‏يمتنع ، يأبى‏
välkomnat välkomnade välkomnar välkomna! att välkomna ‏يُرَحِّب
väntat väntade väntar vänta ! att vänta نتظر , يترقب
växlat växlade växlar växla! att växla ‏يَتَقَلَّب , تغيّر باستمرار, ‏يبدّل
vågat vågade vågar våga! att våga ‏يَجْرُؤ
älskat älskade älskar älska! att älska يَعشق
ändrat ändrade ändrar ändra ! att ändra ‏يغيّر,يبدل
ångrat ångrade ångrar ångra ! att ångra يندم‏
önskat önskade önskar ! önska att önska يَندم
öppnat öppnade öppnar ! öppna att öppna يفتح
övat övade övar ! öva att öva ‏يَتَمرن
övertalat övertalade övertalar ! övertala att övertala يُقنع
investerat investerade investerar !investera att investera ‏يَسْتثمر
expanderat expanderade expanderar !expandera att expandera ‏يُوَسِّع,يَنْشر
finansierat finansierade finansierar ! finansiera att finansiera ‏يُمَوِّل

المجموعه الثانية :

تقسم المجموعة الثانية إلى قسمين grupp2 A  ,و grupp2 B معظم الخلط الحاصل والصعوبة التي قد تحصل بعض الأحيان ناتجة عن التداخل بين هذة المجموعه والمجموعه الأولى , لكن بعد هذا الشرح والطريقة التي سنتبعها لن يحصل أي إختلاط .

نتعرف على المجنوعة الثانية A , هذة المجموعة نميزها أيضاً من صيغة الأمر imperativ وهي بالمرتبة الأولى لا تنتهي بحرف a

لكن صيغة المصدر تنتهي بحرف a ,وهنا تكون صيغة المضارع بإضافة er  وصيغة الماضي تكون بإضافة de  وتتشكل صيغة الماضي التام بإضافة t  .
Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv mening lyssna
الماضي التام الماضي المضارع الأمر المصدر
ringt ringde ringer ! ring att ringa يتصل

لكن إذا كان الفعل ينتهي بصيغة الأمر بr تكون صيغة المضارع هي ذاتها صيغة الأمر كما بالفعل kör :

Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv mening lyssna
kört körde kör ! kör köra يقود

وهنا أيضاً بعض الأفعال التي تنمي لهذا القسم من هذة المجموعه :

Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv mening lyssna
anländt anländde anländer ! anländ att anlända ‏يصل
användt använde använder ! använd att använda يستعمل
behövt behövde behöver ! behöv att behöva يحتاج‏
bränt brände bränner ! bränn att bränna يحرق
drömt drömde drömmer ! dröm att drömma ‏يحلم‏
dömt dömde dömer ! döm att döma يحكم
fyllt fyllde fyller ! fyll att fylla ‏يملأ
hyrt hyrde hyr ! hyr att hyra يستأجر
ringt ringde ringer ! ring att ringa يتصل

المجموعة الثانية B :

تميز هذة المجموعة أيضاُ من صيغة المصدر , ولها أحرف واضحة تدل عليها , هذة الحروف هي  :

P -T-K-X-S

إذا كان صيغة الأمر تنتهي بإحد هذة الحروف فيكون المضارع أيضاً كالقسم الأول بإضافة er  والماضي التام بإضافة t  لكن الماضي يكون بإضافة te

Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv mening lyssna
besökt besökte besöker ! besök att besöka يزور

في هذا الجدول بضعة الأفعال المهمة من المجموعة الثانية B :
Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv mening lyssna
besökt besökte besöker ! besök att besöka ‏يزور
ansökt ansökte ansöker ! ansök att ansöka ‏يطلب خطياً
ersätt ersätte ersätter ! ersätt att ersätta ‏يُعَوِّض‏,يعوض على
bytt bytte byter ! byt att byta يُبَدّل
försökt försökte försöker ! försök att försöka ‏يحاول
klippt klippte klipper ! klipp att klippa يقص
sökt sökte söker ! sök att söka يبحث
samtyckt samtyckte samtycker ! samtyck samtycka يوافق
täckt täckte täcker ! täck täcka ‏يُغَطّي
upptäckt upptäckte upptäcker ! upptäck upptäcka ‏يَكْتَشف
rest reste reser ! res att resa يسافر
åkt åkte åker ! åk att åka يركب
läst läste läser ! läs att läsa ‏يَقرأ
lekt lekte leker ! lek att leka يلعب
hjälpt hjälpte hjälper ! hjälp att hjälpa يساعد
tyckt tyckte tycker ! tycker tycka يعتقد

المجموعة الثالثة :

هذة المجموعة من مجموعات الأفعال في اللغة السويدية تسمى مجموعة قصار الأفعال و هي ليست كثيرة , في هذة المجموعة تتشابة صيغتي الأمر والمصدر ويكون الفعل قصير من حرفين أو ثلاث , وتكون صيغة المضارع بإضافة r وصيغة الماضي بإضافة dde ,وصيغة الماضي التام بإضافة tt 

هذا الجدول يوضح ذلك من خلال سرد أهم الأفعال المستعملة في هذة المجموعة :

Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv mening lyssna
bott bodde bor bo! bo يسكن
flytt flydde flyr fly! fly يهرب
fött födde föder fäda! föda تلد
mått mådde mår må! يشعر
rott rodde ror ro! ro يجدف
snott snodde snor sno sno يسرق – يدور
sytt sydde syr sy! sy يخيط
trott trodde tror tro! tro يظن
المجموعة الرابعة :

ونستطيع القول بإنها مجموعة الأفعال الشاذة التي ليس لها قاعدة رغم تمييزنا لبعض الأفعال التي تشترك بقاسم مشترك وهو أن صيغة الماضي التام تنتهي ب it لكن يجب الإعتماد الكلي على الحفظ , والطريقة المثلى هي حفظ فعلين فقط في كل  يوم , وبعد فتره قصيره ستتمكن من حفظ مجموعة لا بأس بها من هذة المجموعة , وهنا جمعنا  مجموعة من هذة الأفعال :

Supinum Preteritum Presens Imperativ Infinitiv mening lyssna
burit bar bär ! bär att bära ‏يحمل
druckit drack dricker ! drick att dricka يشرب
fallit föll faller ! fall att falla ‏يسقط
far for far ! far att fara ‏يسافر
flugit flög flyger ! flyg att flyga ‏يطير , يسافر بالطائرة
flutit flöt flyter ! flyt att flyta ‏يسيل، يتدفق‏
frusit frös fryser ! frys att frysa ‏يَبْرُد
funnits fanns finns att finnas يوجد
fått fick får att få ‏ينال , ‏يحصل‏
föredragit föredrog föredrar ! föredrag att föredraga يفضّل
hunnit hann hinner ! hinn att hinna ‏يلحق بـ‏
hållit höll håller ! håll att hålla ‏يُمْسِك
knutit knöt knyter ! knyt att knyta ‏يربط
kommit kom kommer ! kom att komma ‏يأتي
kunnat kunde kan att kunna ‏يعرف‏ (‏يجيد‏)
lagt lade lägger lägg att lägga ‏يُودع، يرقد، يطرح
legat låg ligger ligg att ligga يَضطجع، يستلقي
lett log ler le att le ‏يَبْتسم
ljugit ljög ljuger ljug att ljuga ‏يَكْذِب‏
låtit lät låter låt att låta يُصَوِّت , يبدو عليه , يَسْمَح , ‏يَعهد
måst måste måste att يجب , ‏لا بُدّ
njutit njöt njuter njut att njuta يَسْتَمتع
sagt sade säger säg att säga يقول
satt satte sätter sätt att sätta ‏يَضَع , ‏يَغْرُس,‏يُنَضِّد
sett såg ser se att se يَرى
sjungit sjöng sjunger sjung att sjunga ‏يُغَنّي
skinit sken skiner skin att skina ‏يَسْطَع , ‏يضيء، يلمع
skolat skulle ska att skola ‏سوف‏ ,تدلّ على المستقبل,سـ، سيكون‏
skrivit skrev skriver skriv att skriva يكتب
slagit slog slår slå att slå يخبط، يصدم , ‏يَضْرِب
sluppit slapp slipper slipp att slippa ‏يتجنّب، يتفادى، ينجو
sovit sov sover sov att sova ‏ينام‏
sprungit sprang springer spring att springa ‏يَركض‏ (‏يعدو‏)
stått stod står stå att stå ‏يقف , ينهض، يقوم
suttit satt sitter sitt att sitta يجلس
sålt sålde säljer sälj att sälja ‏يَبيع‏ , يُباع
tagit tog tar tag att taga ‏يَمْسك‏ ,‏يَلْمِس‏
tvingat tvingade tvingar att tvinga ‏يُرغِم , يُجْبِر
valt valde väljer välj att välja يَختار
varit var är var att vara يكون
velat ville vill ….. att vilja ‏يريد
vetat visste vet vet att veta ‏يعرف
vunnit vann vinner vinn att vinna ‏يفوز
ätit åt äter ät att äta ‏يأكل‏

للحصول على المزيد من الدروس تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي 😍😊