fbpx

الأفعال السويدية المستخدمة بكثرة

الأفعال في اللغة السويدية تدلّ على حدث ما قام به شخص ما. حيث أن الأفعال عبارة عن حدث يفعله الفاعل. كما في اللغة العربية تمامًا. وأيضًا قد يحمل الفعل أزمنة مختلفة منها ما يدلّ على الماضي ومنها على الحاضر بالإضافة إلى المستقبل. وبالتالي كمتعلّم للغة السويدية عليك أن تعرف كل الأفعال السويدية لتستخدمها في حياتك اليومية. ومن ناحية أخرى لتعبّر عن أي حدث قمت به أو قام به أحدهم. إذًا هيا معنا في جولة ممتعة في رحاب أهم الأفعال السويدية وأكثرها تداولًا في السويد الأفعال السويدية المستخدمة بكثرة.

- Advertisement -

الأفعال السويدية المستخدمة بكثرة

إنّ تعلّم الأفعال في اللغة السويدية أمر ضروري ومهم. حيث تعتبر الأفعال ركن أساسي  من أركان الجملة الفعلية. كما لا يمكنك التعبير عن أي حدث إن لم تكن تتقن هذه القائمة من الأفعال الهامة لذا سنقدّم لك عدد قيّم للأفعال مع التصريف  في اللغة السويدية.

بالعربي På engelska Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum
يدفع مالًا pay betala betala betalar betalade betalat
يعني/ يعرّف mean,signify betyda betyd betyder betydde betytt
يعجب بـ/ يقدر admire beundra beundra beundrar beundrade beundrat
يعضُّ/ يقضم bite bita bit biter bet bitit
يطلب/ يدعو/ يعرض offer; ask, invite bjuda bjud bjuder bjöd bjudit
يخلط /يمزج mix, blend blanda blanda blandar blandade blandat
يصبح /يصير be, get,become bli eller bliva bli blir blev blivit
يهب/ يعصف blow blåsa blås blåser blåste blåst
يسكن live;stay bo bo bor bodde bott

 

- Advertisement -

قائمة بالأفعال السويدية مع التصاريف

قد يصعب على الكثير من متعلّمي اللغة السويدية موضوع تصريف الأفعال السويدية. لذا سنقدّم لك قائمة مهمة لتصريف هذه الأفعال بشكل صحيح.

بالعربي På engelska Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum
يحجز book,reserve boka boka bokar bokade bokat
يثقب bore,drill borra borra borrar borrade borrat
يشفي remedy, cure bota bota botar botade botat
المكابح – يكبح brake, put brakeon bromsa bromsa bromsar bromsade bromsat
يرضى – يقبل accept acceptera acceptera accepterar accepterade accepterat
ًينتبهً– يحذر be careful, protect akta akta aktar aktade aktat
يجهد strain, exert anstränga ansträng anstränger ansträngde ansträngt
يتعينً- يشغل employ, engage anställa anställ anställer anställde ansträngt
يستخدمً- يستعمل use, apply; wear använda använd använder använde använt

تصريف الأفعال السويدية

للأفعال قي اللغة السويدية أشكال مختلفة قد تختلف بشكل كلّي أو جزئي من تصريف لآخر، لذا جمعنا لك قائمة مهمة مه التصريف إلى أزمنة مختلفة.

- Advertisement -
بالعربي På engelska Infinitiv Imperativ Presens Preteritum Supinum
يطلب- يسأل ask fråga fråga frågar frågade frågat
يعمل/ يشغّل آلة work,function fungera fungera fungerar fungerade fungerat
يضلل- يخدع– يغش cheat; make a mess fuska fuska fuskar fuskade fuskat
يملأ/ يشغل الشيء fill fylla fyll fyller fyllde fyllt
ينال- يحصل get, receive;may får fick fått
يولد beborn födas föds föddes fötts
يتبع/ يلحق follow följa följ följer följde följt
يجفف بالهواء blow-dry föna föna fönar fönade fönat
يحسّن / يطوّر improve förbättra förbättra förbättrar förbättrade förbättrat

بعض الأفعال السويدية المهمة مع التصريف وطريقة اللفظ

نقدّم لك بعض أهم الأفعال في اللغة السويدية مصرّفة بأزمنة مختلفة ومرفقة باللفظ.

  • förklarar . يوضّح أو يشرح.

ويصرّف على النحو التالي: förklara, förklara, förklarade, förklarat.

  • förstår يفهم أو يستوعب.

له الأشكال التالية: förstå, förstå, förstod, förstått.

  • glömmer . ينسى

كما يصرّف هذا الفعل على النحو التالي: glömma, glöm, glömde, glömt.

  • halkar . ينزلق.

أشكال هذا الفعل: halka, halka, halkade, halkat.

  • hindra ” buttontext=”استمع”]hatar [/responsivevoice]. يكره

يصرّف على الشكل الآتي: hata, hata, hatade, hatat.

أفعال سويدية

إليك قائمة بأهم الأفعال السويدية مع التصريفات.

بالعربي Infinitiv Presens
يرقص dansa dansar
يشرب dricka dricker
يصوم fasta fastar
يهرب fly flyr
يستمر fortsätta fortsätter
يحاول försöka försöker
يقفز hoppa hoppar
يسعل / يكُحّ hosta hostar
يحيي/ يلقي التحية hälsa hälsar

 إلى هنا لا شكّ أنك أدركت مدى أهمية تعلّم الأفعال في اللغة السويدية. كما قد تعلّمت أشكال هذه الأفعال مع التصريف إلى أزمنة مختلف كالحاضر والأمر والمصدر وغيرها. ولكي تحفظ هذه الأفعال عليك أن تستخدمها في أحاديثك اليومية في السويد. 

 

 

 

للحصول على المزيد من الدروس تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي 😍😊