fbpx

الفعل المضارع القياسي في اللغة الهولندية

مرحبا أيها الأصدقاء 

هل تعلم؟ معظم الأشخاص الذين يتحدثون اللغة  الهولندية لا يستعملون إلا عدد قليل من المفردات يوميا. هذا يعني أنه يمكن أن يكون لديك مستوى مقبول عندما تقوم بحفظ الكلمات والجمل في هذا التطبيق

أضغط هنا لتحميل التطبيق

- Advertisement -
ولا تنسى أيضا الأستماع الى طريقة اللفظ عدة مرات حتى يسهل عليك معرفة طريقة اللفظ

------------------------------------------------

الفعل المضارع القياسي في اللغة الهولندية

درس اليوم هو الفعل المضارع القياسي في اللغة الهولندية ، إن كل اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑـ en ﻣﺜﺎل (reizen) (maken, .(werken, كذلك ﻓﺈن ﻣﻌﻈﻢ اﻷﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎرع اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ.

ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ هذه اﻷﻓﻌﺎل ﻳﺠﺐ أوﻻ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ وﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺘﺒﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

1- اﺑﺪء أوﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ

2- اﺣﺪف ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻔﻌﻞ en

3- اﺿﺒﻂ كتابة اﻟﻔﻌﻞ إذا كان ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ

-إذا كان اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻓﻲ ﺁﺧﺮ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺘﺤﺮك ﻣﺮﺗﻴﻦ إذا كان ﻣﺘﺒﻮﻋﺎ ﺑﺤﺮف ﺳﺎآﻦ.

-إذا كان أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺤﺮﻓﻴﻦ ﺳﺎآﻨﻴﻦ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﻴﻦ ﻧﻘﻮم ﺑﺈزاﻟﺔ ﺣﺮف واﺣﺪ.

-ﻧﻌﻮض z ﺑـ s

-ﻧﻌﻮض v ﺑـ f

إذا ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ هذه اﻟﺨﻄﻮات ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ

4- اﻵن ﻗﻢ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ:

ik اﻧﺎ زاﺋﺪ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻘﻂ
je/jij, u + t أﻧﺖ زاﺋﺪ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ زاﺋﺪ t
hij, ze/zij, het + t هو / هي ﻟﻠﻌﺎﻗﻞ وﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ زاﺋﺪ أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ زاﺋﺪ t
we/wij + en ﻧﺤﻦ زاﺋﺪ اﻟﻔﻌﻞ كاملاً
Jullie + en أﻧﺘﻢ زاﺋﺪ اﻟﻔﻌﻞ كاملاً
ze/zij + en هم/ هن زاﺋﺪ اﻟﻔﻌﻞ كاملاً

ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ذﻟﻚ ﺳﻨﻀﺮب اﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : (bakken)ﺧﺒﺰ( werken)اﺷﺘﻐﻞ( maken)ﻓﻌﻞ( reizen )ﺳﺎﻓﺮ( و verven ) (ﺻﺒﻎ)

ﻟﻨﺘﺒﻊ اﻟﺨﻄﻮات اﻷوﻟﻰ:

1. bakken werken maken reizen verven
2. bakk werk- mak- reiz verv
3. bak werk maak reis verf

اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﻘﻮدﻧﺎ ﻧﺤﻮ:

ik bak werk maak reis verf
je/jij, u bakt werkt maakt reist verft
hij,ze/zij,het bakt werkt maakt reist verft
we/wij bakken werken maken reizen verven
jullie bakken werken maken reizen verven
ze/zij bakken werken maken reizen verven

كما رأﻳﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ 2 ﻓﺈن تركيب اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻔﻌﻞ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻐﻴﺮ او ﻳﻘﻠﺐ. إذا ﺗﻢ وﺿﻊ اﻟﻔﺎﻋﻞ je/jij

ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻌﻞ كنتيجة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺈن أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ زاﺋﺪ t ﻳﻔﻘﺪ .t اﻋﻠﻢ ان هذه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ .u

bak je/jij werk je/jij maak je/jij reis je/jij verf je/jij
bakt u werkt u maakt u reist u verft u

إذا كان أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ ب t ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ t إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ. وﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ إذا كان أﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑـ d واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻖ آـ t ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻀﻴﻒ t ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة المذكورة أعلاه .

وﻳﺼﺒﺢ ﻧﻄﻖ dt هو.t وﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﻧﻀﺮب اﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗﻴﺔ: moeten(ﻳﺠﺐ أن) و praten (ﺗﻜﻠﻢ) و zitten (ﺟﻠﺲ). (ﺻﻠﻰbidden و (أﺻﺒﺢworden

ﻧﻘﻮم ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ:

1. moeten praten zitten worden bidden
2. moet- prat- zitt word- bidd
3. moet praat Zit word bid

اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺗﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ:

ik moet praat zit word bid
je/jij, u moet praat zit wordt bidt
hij,ze/zij,het moet praat zit wordt bidt

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﺐ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ je/jij ﻳﻜﻮن تركيب اﻟﺠﻤﻠﺔ كالتالي :

moet je/jij praat je/jij zit je/jij word je/jij bid je/jij

ختاماً نكون أنهينا درس اليوم الفعل المضارع القياسي في اللغة الهولندية ، آملين أن نكون حققنا لكم الفائدة مع أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح المستمر .

اقرأ المزيد :

الضمائر باللغة الهولندية

أهم مواقع الترجمة للمبتدئين

 

وختامًا يسرُّنا أن تنضم لأسرتنا على الفيس بوك. لتتعلّم المزيد والفريد من الدروس. نتمنى لك التوفيق الدائم.

 

 

 

للحصول على المزيد من الدروس تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي 😍😊